نمایش دادن همه 2 نتیجه

دوره جذب استادانه

5.00 1 رای
آغاز کننده‌ها، پل‌ها و روتین‌ها، میستری متد
دیالوگ عمیق، بذله گویی پیشرفته
1,767
1,050,000 تومان

دوره مرد آلفا

4.75 4 رای
مدیریت گفت و گو  بذله گویی مقدماتی،
زبون ریختن، زبان بدن، مشاوره تیپ و...
1,833
1,189,000 تومان