نمایش دادن همه 5 نتیجه

اشتباهات

بدون امتیاز 0 رای
8 ساعت کلاس شامل 400 اشتباه
11
490,000 تومان

اصول اساسی روانشناسی زنان و کاریزمای مردانه

بدون امتیاز 0 رای
مبانی و اصول روانشناسی زنان و کاریزمای مردانه
35 اصل اساسی و بنیادی روان زنان
6
150,000 تومان

اعتماد به نفس

بدون امتیاز 0 رای
3 ساعت کلاس اعتماد به نفس مردانه
53 روش نشان دادن اعتماد به نفس در برابر زنان
8
200,000 تومان

پکیج کامل روانشناسی زنان و کاریزمای مردانه

4.00 1 رای
دوره پسر جذاب
دوره مرد آلفا
دوره جذب استادانه
دوره جمع های اجتماعی
526
3,900,000 تومان

دوره پسر جذاب

4.69 16 رای
مبانی و اصول ، اشتباهات، مردگونگی
اعتماد به نفس، بلوغ، شوخ طبعی
3,017
1,065,000 تومان